Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023

Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 oraz zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.  

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, który zmierza
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument został wypracowany we współpracy
z przedstawicielami lokalnej społeczności, której uwagi i spostrzeżenia zostały przeanalizowane i uwzględnione na etapie przygotowania tekstu Programu

Projekt Programu wyłożony został w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, w Małym Ratuszu pok. nr 18. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest pod poniższym linkiem.

Uwagi i opinie można zgłaszać w dniach od 25 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. na formularzu konsultacyjnym dostępnym do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej (www.chelmza.pl) lub w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, w Małym Ratuszu, pok. nr 18. Wypełniony formularz można przekazać osobiście w Małym Ratuszu pok. nr 18, a także przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.chelmza.pl.

Państwa aktywny udział w konsultacjach będzie nieocenionym wkładem w ostateczny kształt opracowywanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

  • autor: Natalia Makowska, data: 2017-10-25

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl