Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Anieli, Jana, Joanny

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • -
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • obiekt Flash - półmaraton 2017

Treść strony

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Skład Komisji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Anna Lewandowska Jopp - Przewodnicząca Komisji
 • Beszczyński Tadeusz
 • Mol Maria
 • Walecki Marian
 • Więcławski Sebastian
 • Zieliński Tomasz
Gdzie szukać pomocy ?
Przedstawiamy miejsca i punkty gdzie osoby z problemem alkoholowym ich rodziny oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą szukać pomocy
Spotkanie Komisji z gośćmi

W dniu 7 marca 2017r. na spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przybyli zaproszeni goście: Kierowniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Maciejewska, Dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży p. Urszula Meszyńska, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży podinspektor Mariusz Sobiecki oraz Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Walasiewicz.

Spotkanie z Burmistrzem

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podziękowanie dla komisji
 • autor: TB
Październik Miesiącem Wolnym od Uzależnień

Pod tym hasłem w dniu 25 października w sali muzealnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi.

Nietypowe uzależnienia – pułapki cywilizacji

W dniu 21 października odbyło się jeszcze jedno spotkanie zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domu Kapitulnym. Tym razem tematem poruszonym przez p. Michała Dąbkowskiego były nietypowe uzależnienia i związane z nimi pułapki cywilizacji.

Wpływ osób uzależnionych na życie innych

     Rodzina jest dla każdego bardzo ważnym elementem odniesienia. Człowiek rodzi się w rodzinie, żyje w niej i jest z nią. Nawet jeśli jego rodzina aktualnie nie istnieje, to zawsze można odtworzyć pewną jej historię.

„Rola wiary w rozwoju duchowym”

     Zagadnienie wiary należy do najważniejszych we wszystkich próbach analizy drogi rozwoju duchowego człowieka. W obecnej sytuacji człowieka i świata duchowość pozostaje w pewnym rozdarciu.

„Co daje Ci sport?”

    W dniu 25 sierpnia 2016r. w sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa, Zarząd Klubu Sportowego „Legia” w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował spotkanie pod ww. tytułem. Spotkanie to poprowadził specjalista terapii uzależnień Kornel Jarzębiński, który na co dzień prowadzi Studio Rozwoju Personalnego „Progress Line”, a oprócz tego jest instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności: fitness – ćwiczenia siłowe.

Komisja wspiera Grupy samopomocowe

      Wzorem lat ubiegłych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie wyszła naprzeciw i pozytywnie zaopiniowała wnioski o dofinansowaniu najmu autokaru dla osób chętnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych Grup AA, A-anon, DDA, Al.-ateen itd. w Częstochowie i Licheniu.

Wpływ rozwoju osobistego na zachowanie abstynencji

Kolejne spotkanie zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w salce Domu Kapitulnego w dniu 29 lipca 2016r. skierowane było tym razem w szczególności do osób borykających się z problemem alkoholowym, ale udział w nim mógł wziąć także każdy chętny. Spotkanie to, tak jak poprzednie poprowadził specjalista terapii uzależnień p. Michał Dąbkowski.

O bezpiecznych wakacjach w KST „Włókniarz”

W dniu 15 lipca 2016r. Zarząd Klubu Sportowo Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował spotkanie informacyjno, wychowawczo terapeutyczne dla swoich członków pod tytułem „Bezpieczne wakacje”.

Posiedzenie komisji w dniu 07.06.2016r.

   W dniu 7 czerwca 2016r odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży. Gościem zaproszonym była Pani Teresa Nowicka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.

Jak odbudować autorytet rodzica ?

       Autorytet utracić jest łatwo ale odbudować go jest bardzo trudno. Takim spostrzeżeniem rozpoczęło się spotkanie zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016r. w salce Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży, a poprowadził je psychoterapeuta p. Michał Dąbkowski.

Zagrożenie współczesnymi uzależnieniami wśród młodzieży

       Dnia 30 maja 2016r. w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej z terapeutą panem Michałem Dąbkowskim.

Przemoc i agresja w rodzinie

      W swym kolejnym spotkaniu, które organizuje cyklicznie raz w miesiącu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w salce Domu Kapitulnego uczestnicy omawiali problem przemocy i agresji w rodzinie. Spotkanie to odbyło się w dniu 27 maja 2016r. a poprowadził je specjalista terapii uzależnień z Torunia p. Michał Dąbkowski.

Koncert zespołu „Cisza jak ta”

        Podoba mi się Cisza jak ta… ale nie o taką ciszę chodzi! Tak zapowiedział koncert zespołu „Cisza jak ta” zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży prowadzący Marian Walecki.

Dom wolny od używek

       Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież, a życie rodzinne

Posiedzenie Komisji w dni 04.05.2016r.

     Wyjątkowo w środę dnia 04.05.2016r. odbyło się spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży z zaproszonymi gośćmi.

Psychologiczne mechanizmy obronne

      W dniu 29 kwietnia po dwu miesięcznej przerwie związanej z Wielkim Postem, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wznowiła cykl spotkań terapeutycznych jakie odbywają się w salce Domu kapitulnego. Tym razem wykład pt.: „Psychologiczne mechanizmy obronne”, poprowadził tak jak poprzednio specjalista terapii uzależnień p. Michał Dąbkowski.

Spotkanie komisji w dniu 05.04.2016r. W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Miejskiej komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu gośćmi zaproszonymi byli: Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta pani Małgorzata Polikowska oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Krystyna Myszkowska.
O problemach uzależnień wśród młodzieży

                W Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży w dniu 11 marca 2016r. na zaproszenie pedagoga szkolnego p. Katarzyny Pawlikowskiej Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała spotkanie na temat problemów uzależnień wśród młodzieży.

Spotkanie komisji

           W dniu 02 marca 2016r. odbyło sie kolejne spotkanoie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem zaprodszonych gości.

Cyberprzestępczość i …

W dniu 8 marca 2016r w sali Chełmżyńskiego Domu Kultury grupa „Bezpieczna Chełmża” przy współudziale chełmżyńskiej Policji zorganizowała panel dyskusyjny o bezpieczeństwie w sieci oraz w cyberprzestrzeni.

Współuzależnienie, pułapka współuzależnienia.

Na spotkanie z specjalistą terapii uzależnień, który jest także oligofrenopedagogiem Panem Michałem Dąbkowski z Torunia, przyszło sporo osób i to cieszy organizatorów czyli Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdrowie fizyczne i psychiczne

Mimo, że już 24 listopada Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowała swą działalność za rok 2015, jednak program swój realizuje nadal.

I już 27.11.2015r. w salce Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej odbyło się kolejne spotkanie z terapeutą terapii uzależnień p. Michałem Dąbkowskim. Tym razem tematem spotkania było „Zdrowie fizyczne i psychiczne”.

Rola dziecka w małżeństwie z problemem alkoholowym

      W dniu 23 października 2015r. w salce Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie zorganizowała spotkanie z terapeutą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim. Tematem tego spotkania była: „Rola dziecka w małżeństwie z problemem alkoholowym.” Jednak trudności, jakie często spotykają rodziny, w których pojawił się problem alkoholowy, choć nie koniecznie, to problem komunikacji w relacjach rodzic – dziecko i taki pod-temat terapeuta wraz ze słuchaczami poruszył

Komunikacja w małżeństwie

    W kolejnym co miesięcznym spotkaniu, które organizuje już od kilku miesięcy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terapeutą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim w salce Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej miało temat: „Komunikacja w małżeństwie”.

Wpływu alkoholu na problemy osobiste Kolejne spotkanie z terapeutą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim, które zorganizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się w dniu 21 sierpnia 2015r. w salce Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej. Tym razem celem spotkania było przeanalizowanie wpływu alkoholu na problemy osobiste.
STOP nietrzeźwym kierującym Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży przeprowadziła akcję "STOP nietrzeźwym kierującym"
Wyrażanie i przyjmowanie krytyki Już kolejny wykład odbył się w dniu 17 lipca 2015r. w sali Domu Kapitulnego przy Bazylice Konkatedralnej, a poprowadził go terapeuta terapii uzależnień Michał Dąbkowski
Uczucia i emocje W dniu 19 czerwca 2015r. w Domu Kapitulnym przy Bazylice Konkatedralnej, odbyło się kolejne już, z zaplanowanych comiesięcznych spotkań, spotkanie z terapeutą terapii uzależnień Michałem Dąbkowski. Odbywają się one pod patronatem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a uczestniczyć może w nich każdy zainteresowany problemem alkoholowym.
Przedwakacyjne spotkanie z młodzieżą KS „Legia” W salce konferencyjnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży, w dniu 11 czerwca 2015r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała przedwakacyjne spotkanie młodzieży zrzeszonej w Klubie Sportowym „Legia”. Spotkanie to miało przestrzec młodzież przed złem jakie może czyhaw czasie zbliżających się wakacji.
Spotkanie z rodzicami w Gimnazjum W dniu 21 maja 2015r. na miesiąc przed wakacjami dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Chełmży w ramach spotkań z rodzicami, zorganizowała wykład terapeutyczny dla rodziców, którego inicjatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży. Wykład ten miał uwidocznić, jakie zagrożenia mogą czyhać na ich dzieci w czasie wakacji i na co dzień.
Nawroty w chorobie alkoholowej Taki tytuł nosił wykład poprowadzony przez specjalistę terapii uzależnień p. Michała Dąbkowskiego.
FAS – Fetal Alcohol Syndrome Pod takim tajemniczym tytułem w dniu 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Średnich odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Kałamajską – Liszcz. Wykład ten zorganizowany był przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ja jako rodzic "Ja jako rodzic" tak zatytuowany był wykład, który odbył się w dniu 18 września 2014r.
„Komunikacja i emocje w małżeństwie” Kolejnym spotkaniem z cyklu spotkań wrześniowych otwartych dla każdego, było spotkanie zorganizowane w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 11.09.2014r., pod tytułem „Komunikacja i emocje w małżeństwie”, które poprowadził psycholog dr. Marek Osmański, na co dzień pracujący m.in. w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Remedis Pro” w Toruniu.
„Przemoc i agresja” To temat jaki podjęła się rozwinąć Pani Monika Tomaszewska na spotkaniu zorganizowanym w sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w dniu 12.09.2013r. przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży.
Pani Monika na co dzień pracuje jako specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Jest laureatką II edycji Konkursu „Przyjaciel Rodziny”. Jest też kuratorem społecznym oraz zajmuje się opieką nad dziećmi i rodzinami zastępczymi.
Nasze uczucia – asertywność W czwartek 5 września 2013r. w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa, odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tym razem tematem spotkania było: „Nasze uczucia – asertywność”, które poprowadził instruktor terapii uzależnień, na co dzień pracujący w przychodni terapeutycznej w Toruniu, Piotr Ligocki.
Emocje i komunikacja w rodzinie Takim tematem w dniu 29 sierpnia 2013r. w Sali PiMBP rozpoczął się cykl spotkań i prelekcji organizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. Pierwsze spotkanie poprowadziła pedagog, psycholog kliniczny Pani Joanna Rucka z Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Chełmży.
Warto przeczytać i wiedzić.

Warto zapoznać się  materiałem zamieszczonym poniżej.

 • autor: TB
"Liczniki trzeźwości"
"Liczniki trzeźwości" - wskazujące orientacyjną zawartość alkoholu.
Ciąża bez alkoholu - spot reklamowy
Dziewięć typów osób nadużywających alkoholu
Istnieje 9 typów osób nadużywających alkoholu,
Ambasador w Komisji PARPA doceniła członka MKRPA w Chełmży
Uznanie ze strony Starostwa Toruńskiego
 • autor: TB
Punkt konsultacyjny

               Chcieliysmy poinformować Wszystkich z Państwa, kórzy korzystają lub zechcą skorzystać z Punktu Konsultacyjnego czynnego w każdą środę w godzinach 18,00 - 20,00 przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży, że wszelkie informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 56 675-22-88. Telefon jest czynnny w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego. Serdecznie zapraszamy.

 • autor: TB
Masz problem?
  • autor: TB
Kontrole prowadzone przez człomków MKRPA
 • Podczas okresowo prowadzonych kontroli placówek handlowych członkowie MKRPA pozostawiają takie ulotki.
 • autor: TB

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Epuap2
 • Profil zaufany

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 74928 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.